W karnawale wszędzie bale! A w przedszkolu – karnawałowy bal przebierańców! A jeśli bal, to potrzebne będą maski.

„Logopedyczne maski karnawałowe” posłużą do utrwalania wywołanych głosek zgodnie z etapem terapii: w sylabach, wyrazach, krótkich wypowiedziach.

Oto kilka wariantów, w zależności wieku dziecka i ćwiczonych umiejętności.

Wariant 1.
DLA MŁODSZYCH DZIECI

Terapeuta wpisuje wybrane sylaby, wyrazy, zdania na piórka, znajdujące się na karcie pracy.c

Wariant 2.
DLA STARSZYCH DZIECI

Terapeuta wycina piórka z kolorowego papieru. Na każdy piórku wpisuje wybrane sylaby, wyrazy, zdania na piórka. Takie same sylaby lub wyrazy wpisuje na karcie pracy. Zadaniem dziecka jest odnalezienie takiego samego wyrazu na karcie pracy oraz na piórku z papieru (dzieci nie czytające samodzielnie, wykonują to zadanie z pomocą terapeuty). Następnie przykleja piórko w odpowiednim miejscu na karcie pracy.

Wariant 3.
ZABAWY ODDECHOWE ZE SŁOMKĄ

Zadanie wykonujemy tak jak w wariancie 2 dla starszych dzieci. Jednak piórka, przenosimy za pomocą słomki – dziecko zasysa powietrze przez słomkę i unosi piórko z kolorowego papieru. Przenosi je za pomocą słomki w odpowiednie miejsce na karcie pracy. W przypadku trudności z zasysaniem przez słomkę, piórka można początkowo wykonać np. z bibuły gładkiej (jest lekka, co ułatwi dziecku zadanie), dopiero później z kolorowego papieru.

POBIERZ:

Maska PUSTE

MaskaSZA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.