Po góralsku. Hej!

  A teraz coś z tematyki regionalnej. Kolorowanka dla dzieci – GÓRAL I GÓRALKA. Kartę pracy można wykorzystać zarówno jako kolorowankę lub jako pracę plastyczną, utrwalającą elementy oraz barwy stroju regionalnego. POBIERZ TUTAJ: góral PDF góralka PDF góral i góralka PDF

Maski karnawałowe

  W karnawale wszędzie bale! A w przedszkolu – karnawałowy bal przebierańców! A jeśli bal, to potrzebne będą maski. “Logopedyczne maski karnawałowe” posłużą do utrwalania wywołanych głosek zgodnie z etapem terapii: w sylabach, wyrazach, krótkich wypowiedziach. Oto kilka wariantów, w zależności wieku dziecka i ćwiczonych umiejętności.

Kolorowe baloniki

Karta pracy “Kolorowe baloniki” służy do utrwalania wywołanej głoski w logotomach lub wyrazach. Zadanie dziecka polega na odnalezieniu balonów w takim samym kształcie, następnie należy pokolorować parę takim samym kolorem. Dodatkowo na balonikach, terapeuta możne wpisać zestaw logotomów lub wyrazów z utrwalaną głoską w zależności od postępów terapii. Zalecamy dziecku …