Czerwiec to w przedszkolu i szkole czas podsumowań terapii logopedycznej, możliwość oceny efektów całorocznej pracy, formułowania wniosków i wyznaczania dalszej ścieżki pracy z dzieckiem.

Miłym akcentem jest podziękowanie dziecku za udział w zajęciach w formie dyplomu, który podarujemy w czasie jednych z ostatnich zajęć.

Celem podarowania dziecku dyplomu jest:

  • podkreślenie aktywnego udziału w zajęciach, jego zaangażowania,
  • docenienie podjętych przez dziecko wysiłków, przezwyciężania trudności,
  • motywacja do dalszej pracy,
  • dbałość o miłą atmosferę podczas zajęć,
  • budowanie pozytywnych wspomnień związanych z zajęciami logopedycznymi,
  • okazja do podsumowania etapu terapii,
  • uświadomienie dziecku efektów terapii,
  • podkreślenie jego osiągnięć oraz jego mocnych stron.
Co podarować dziecku na zakończenie terapii logopedycznej?

W zależności od naszego budżetu przeznaczonego na ten cel można do dyplomu dołączyć drobny upominek (oczywiście logopedyczny 🙂 w postaci np. baniek mydlanych, dmuchajki, balonika itp.

Jeśli jednak nie planujemy wręczać dziecku dyplomu lub upominku, koniecznie ofiarujmy dobre słowo, pochwalmy dziecko doceniając jego trud, zaangażowanie i podkreślmy, co osiągnęło dzięki swojej pracy (budujmy u dziecka poczucie sprawstwa)

Designed by senivpetro / Freepik

A co z rodzicami?

Pamiętajmy także o rodzicach. To oni są fundamentem efektywnej terapii. Jeśli rodzice aktywnie wspierali dziecko w terapii, współpracowali z logopedą, utrwalali materiał z dzieckiem w domu, pamiętali o zeszycie do zajęć logopedycznych (więcej o ZESZYCIE LOGOPEDYCZNYM), interesowali się postępami dziecka itd. – warto im również podziękować w formie dyplomu lub zwykłej rozmowy, podczas której docenimy ich wkład w terapię.

P.S. Jakie są Wasze sposoby podziękowania dziecku i rodzicom za zaangażowanie w terapię?

Zaangażowani RODZICE = efektywna terapia!

Designed by rawpixel.com / Freepik