Dziś do bezpłatnego pobrania czarno-biała wersja druku:

Efekty terapii logopedycznej dla rodziców

Można ją wydrukować i przekazać rodzicom dzieci, które uczęszczały na terapię logopedyczną w danym roku szkolnym.

Imię i nazwisko dziecka, wiek

Wpisujemy dane dziecka – wiadomo! 😉

Diagnoza logopedyczna

Wpisujemy wyniki przeprowadzonej przez nas diagnozy logopedycznej dziecka.

Efekty pracy/przebieg terapii

Wpisujemy:

  • frekwencję/ ilość spotkań w roku szkolnym,
  • jakie obszary usprawnialiśmy, nad czym pracowaliśmy,
  • co udało się nam zrobić.
  • możemy dopisać czy dziecko chętnie brało udział w zajęciach, było zainteresowane, zaangażowane i zmotywowane do pracy.

Zalecenia

W tym miejscu wpisujemy:

  • ewentualne konieczne konsultacje specjalistyczne np. laryngolog, neurolog itd.,
  • dołączamy zestaw ćwiczeń utrwalających,
  • możemy dołączyć zestaw ćwiczeń wakacyjnych (zwłaszcza, gdy terapia będzie kontynuowana po przerwie wakacyjnej)

Logopeda

W tym miejscu:

  • podpis logopedy/pieczątka
  • ewentualnie numer kontaktowy do logopedy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.