Już w czwartek 8 marca Dzień Kobiet! Tych dużych i tych małych.

 

Dlatego w tym tygodniu zajmiemy się przyjemnym tematem kwiatowym, zarówno z okazji Dnia Kobiet jaki i dlatego, że chcemy już przywołać wiosnę.

Karta pracy „Kwiaty na Dzień Kobiet” – cele: 

  • wprowadzenie głoski (wywołanie)
  • utrwalanie głoski w sylabach, wyrazach, wyrażeniach oraz prostych zdaniach,
  • doskonalenie percepcji wzrokowej (odszukanie kwiatów o takim samym kształcie)
  • ćwiczenie grafomotoryczne (łączenie linia kwiatów o takim samym kształcie).

Można skorzystać z materiału z głoską „S”, a także wpisać swój w puste pola.

POBIERZ:

GŁOSKA “S” KOLOROWE TUTAJ

KOLOROWE DO UZUPEŁNIENIA TUTAJ

CZARNO-BIAŁE DO UZUPEŁNIENIA TUTAJ