Mamo, tato, to już potrafię! Mowa 3-latka

Mamo, tato, to już potrafię! #mowa3latka

Sprawdź, czy Twój 3-latek to potrafi.

Zapraszam Cię na „Tydzień z 3-latkiem”

Mowa przedszkolaka rozwija się w szybkim tempie, jednak u każdego dziecka w nieco innym.

Może się zdarzyć, że w grupie 3-latków, będą dzieci, które budują piękne, podrzędnie złożone zdania. Inne będą posługiwać się prostymi zdaniami, a jeszcze inne – kilkunastoma wyrazami.

Co zatem jest normą w rozwoju mowy 3-latka?

Z pewnością powodem do niepokoju jest brak mowy u 3-latka.

Mówiłam o tym, podczas mojego wystąpienia w #ddtvn i powtarzam to jeszcze raz:

Niemówiący 3-latek nie jest normą!

„Być może rozgada się w przedszkolu”

A co jeśli nie? Nie utrwalajmy takich mitów.

Jeżeli Twój 3-latek nie mówi, skontaktuj się z logopedą, by ustalić przyczyny opóźnienia i podjąć działania terapeutyczne, stymulujące rozwój mowy.

Mowa trzylatka:

 • mówi dużo i zwykle chętnie, zadaje pytania,
 • zasób słów to ok 1000 wyrazów,
 • posługuje się zdaniami kilkuwyrazowymi (może popełniać błędy gramatyczne i fleksyjne)
 • prawidłowo rozumie polecenia proste i te bardziej złożone, rzeczowniki i czasowniki (związane z jego najbliższym otoczeniem),
 • rozpoznaje i nazywa przedmioty i czynności (których doświadcza w swoim otoczeniu: w domu, przedszkolu),
 • prawidłowo wypowiada: samogłoski ustne,p,b,m,ł,j,k,g,h,f,w,t,d,n,ś,ź,ć,dź
 • charakterystyczne jest zmiękczanie głosek syczących: s,z,c,dz (oraz szumiących sz, ż, cz, dż, choć znam takie 3-latki, które realizują te głoski, a także r) – zamieniane są na ś,ź,ć,dź
 • głoska r – wymawiana jako l lub j,
 • zniekształca wyrazy, tworzy nowe, opuszcza głoski, upraszcza, pojawiają się przestawki głoskowe i sylabowe,
 • może wystąpić jąkanie rozwojowe – związane z szybkim przyrostem słownictwa (obserwuj wówczas dziecko i wspieraj je)

Od 3 latka możesz już usłyszeć: „Nie mówi się lowel tylko lowel”

Niech Cię to nie zdziwi. Oznacza to, że dziecko prawidłowo różnicuje głoski słuchowo, jednak nie potrafi jeszcze wypowiedzieć tych głosek, na które nie jest gotowe czyli głoski „r”

Pamiętajmy, nie wywołujmy przedwcześnie głosek, na które dziecko nie jest jeszcze gotowe!

Nie wymagajmy od 3 latka szafy, szuflady, czapki, szyszki i roweru.

Jeśli są – świetnie!

Jeśli nie, zadbajmy o wspieranie rozwoju mowy dziecka zgodnie z poziomem jego rozwoju.

Dlaczego 3-latek nie mówi? Możliwe przyczyny:

 • brak dojrzałości mózgu,
 • wady anatomiczne narządów mowy,
 • obniżone napięcie mięśniowe twarzy i całego ciała,
 • zaburzenia słuchu np. po infekcjach,
 • zaburzenia funkcji pokarmowych,
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia neurologiczne,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • bariery psychologiczne, emocjonalne,
 • brak odpowiednich wzorców np. zdrobnienia, potok słów kierowany do dziecka, brak stymulacji słownej,
 • korzystanie z nowoczesnych technologii wizualnych przez dziecko,
 • wyręczanie dziecka w mówieniu przez rodzinę, rodzeństwo,
 • brak stymulacji lewej półkuli mózgu.

Jak pomóc dziecku rozwijać mowę:

 • regularnie ćwicz buzię i język (wykonujcie odpowiednie dla dziecka ćwiczenia narządów mowy)
 • zadbaj o prawidłowe wzorce (nie zdrabniaj, mów do dziecka spokojnie i powoli)
 • nie kończ wypowiedzi za dziecko, nie przerywaj – bądź cierpliwy
 • wyjaśniaj (zwłaszcza wtedy, gdy dziecko pyta – zaspokaja to ciekawość poznawczą i zachęca do dalszego odkrywania świata)
 • dużo czytajcie, śpiewajcie, bawcie się w rymowanki, bawcie się paluszkami, usprawniajcie ręce i koordynację ciała,
 • stymulujcie lewa półkulę – układajcie puzzle, dopasowujcie kształty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.