OFERTA

 • diagnoza i terapia wad wymowy
 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji
 • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • profilaktyka zaburzeń mowy
 • badania przesiewowe (w placówkach oświatowych)
 • zajęcia logopedyczne (grupowe, indywidualne) w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
 • zajęcia logorytmiczne
 • konsultacje oraz opinie logopedyczne
 • warsztaty dla dzieci/rodziców/nauczycieli

Dla kogo

 • Logopeda dziecięcy w mieście Bielsko-Biała
 • dzieci w wieku od 2 roku życia
 • dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym
 • młodzież

Specjalizacja m.in.:

 • wady wymowy (seplenienie, rotacyzm, bezdźwięczność itp.)
 • opóźniony rozwój mowy
 • afazja
 • niepłynność mowy
 • mutyzm
 • trudności szkolne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zaburzenia koncentracji itp)
 • zaburzenia motoryki małej
 • zaburzenia funkcji poznawczych: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, percepcji sensorycznej, pamięci, uwagi, rozumienia itd)

Terminy przyjęć

 • poniedziałek - sobota

Godziny przyjęć

 • poniedziałek - piątek sobota
 • 7:00 - 20:00
  7:00 - 15:00

Rejestracja

 • 517 832 212