Pisanka wyklejanka, malowanka, rysowanka,
wydmuchanka ...

9 pomysłów na wykorzystanie:

Terapia ręki - ćwiczenia małych paluszków

  • pokoloruj kropki kredkami,
  • pomaluj kropki farbami,
  • wylep plasteliną, modeliną, lep, formuj, rozcieraj - ćwicz małe paluszki
  • zasyp kartkę kolorowym ryżem - szukaj kropek zamiatając pędzelkiem

Ćwiczenia oddechowe:

  • przenieś kropki wycięte z kolorowego papieru za pomocą słomki,
  • nanieś plamkę wodnistej farby i rozdmuchaj przez słomkę,
  • zasyp kartkę kolorowym ryżem - szukaj kropek dmuchając przez słomkę,

Ćwiczenia artykulacyjne:

  • wymawiaj wyrazy zapisane przez logopedę,
  • oznacz każde koło cyfrą, której będą odpowiadać konkretne ćwiczenia artykulacyjne.

Baw się pisankowo dobrze!