Czym jest Logopedyczna wyszukiwanka – głoska L?

To pomoc, która sprawdzi się w czasie terapii logopedycznej.

To plansza w formacie A4 o tematyce karnawału. Na obrazku ukryły się różne elementy, zawierające w nazwie głoskę /r/.

Zadaniem dziecka, jest odszukanie elementu oraz wypowiedzenie jego nazwy.

Propozycje zabaw z planszą Logopedyczną wyszukiwanką – głoska L:

Wariant podstawowy: Zabawa „Wyścig z czasem”

Logopeda wypowiada słowo, a następnie odwraca klepsydrę do góry dnem.

Zadaniem dziecka jest jak najszybsze odnalezienie obrazka. Gdy to się uda, dziecko woła: „mam” lub „stop” i otacza obrazek pętelką lub koloruje.

Następnie (zgodnie z etapem terapii logopedycznej) pacjent wypowiada wyraz.

Przygotuj: minutnik lub klepsydrę, wydrukowaną planszę, kredki lub flamastry

Wariant trudniejszy:

Jeśli bawisz się ze starszakiem:

 • Zamiast po prostu wypowiadać wyraz, zadaj zagadkę np. Znajdź coś, co jest nadmuchane i łatwo pęka.
 • Znajdź słowo, które rozpoczyna się sylabą „-lam” np. lampa
 • Znajdź słowo: l-a-m-p-a (logopeda dokonuje analizy wyrazu, a dziecko syntezy słuchowej)
 • Zapisz na kartce wyszukiwane wyrazy, następnie umieść je w słoiku. Dziecko losuje wyraz, odnajduje go, a następnie układa zdanie z wylosowanym wyrazem (*losując kilka wyrazów możecie układać historie i pobudzać kreatywność)
 • Dziecko może samodzielnie odnajdować wyrazy, które w nazwie zawierają daną głoskę (*jeśli dziecko potrafi już czytać, należy zasłonić dolną część planszy – zawierająca zapisane odpowiedzi)

Jedna plansza, a rozwija tyle umiejętności:

 • percepcję wzorkową
 • percepcję słuchową
 • małą motorykę
 • artykulację
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • słuch fonematyczny
 • kreatywność, wyobraźnię

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.