Pozostając w wakacyjnym klimacie wrzucam kartę pracy pdf do ćwiczeń różnicowania głosek L i J.

Podczas wykonania tego zadania dziecko doskonali słuch fonemowy, a także sprawność grafomotoryczną, percepcję wzrokową, koordynację oko-ręka.

Jest tu także do pobrania pusty szablon, abyście mogły uzupełnić sobie własnymi obrazkami i wyrazami.

Pomysły na wzbogacenie zabawy z kartą pracy:

  • zagadki na temat obrazków,
  • dokonanie analizy lub syntezy słuchowej (podzielenie na głoski, sylaby),
  • wstępne różnicowanie głosek poprzez pokolorowanie wyrazów z głoską L na jeden kolor, a z głoską J na inny kolor,
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej (zakrycie połowy obrazka, dziecko odgaduje, co to za obrazek),
  • ćwiczenia pamięci słuchowej (połóż klocek obrazkach: lew, lody, leki – pamiętamy o zachowaniu tej samej kolejności)
  • ćwiczenie oddechowe – wydrukuj kartę podwójnie, z jednej karty wytnij gałki lodów. Zadaniem dziecka jest odszukanie takich samych gałek i przeniesienie wyciętych lodów za pomocą słomki)

Wyciśnij z karty pracy jak najwięcej! Pamiętaj, że można wykorzystać ją na wiele sposobów. Im bardziej możesz działać w ruchu, w manipulacji z dzieckiem i kartą pracy tym lepiej. Nie bądź papierowym logopedą! 😉

Zapraszam Cię także do zapoznania się z innymi materiałami logopedycznymi i edukacyjnymi z tematu: LATO, Wakacje o tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.